כיפות / כפות בכל המידות וכל הסוגים עם הדפסה של מקצוענים על גב הכפות. ובנדנות ושאלים לילדות ולנשים וגם אפשר להדפיס.