כיפה נער 5 ש"ח + בנדנה 5 ש"ח + 200 ש"ח גרפיקה והדפסה על כל הכמות. אתם יכולים להדפיס - מה שאתם רוצים ובאיזה צבע שאתם רוצים עם הפרטים שלכם. יש לתאם הדפסה ומחיר. המחיר הבסיסי הוא 200 ש"ח עבור הגרפיקה וההדפסה ועליו יש להוסיף את הכיפות ואת הבנדנות.


200